Vrijstelling sociale bijdragen voor zieke zelfstandigen beter geregeld

Door Werner Janssen op 5 augustus 2016, over deze onderwerpen: Ondernemen, Ziekte, Welzijn
Vrijstelling sociale bijdragen voor zieke zelfstandigen beter geregeld

Zelfstandigen die zwaar ziek zijn en geen inkomsten meer hebben, kunnen vandaag een vrijstelling krijgen voor het betalen van hun sociale bijdragen. Maar door een hiaat in de wet vallen vele zelfstandigen toch uit de boot. Kamerlid Werner Janssen wil dat oplossen door de sociale bijdragen voortaan op maandbasis te berekenen in plaats van per kwartaal: “Zo kunnen meer zelfstandigen een beroep doen op de vrijstellingsregels en toch sneller opnieuw aan de slag gaan.” 

Zelfstandigen betalen sociale bijdragen per kwartaal, ook wanneer ze ziek zijn en dus geen inkomsten meer hebben. Voor wie arbeidsongeschikt wordt in de eerste maand van zo’n kwartaal en weer aan de slag gaat in de laatste maand van het kwartaal, was er al een regeling. Zij moeten geen sociale bijdragen betalen, maar bouwen toch nog sociale rechten op.

Het wetsvoorstel van Werner Janssen biedt nu ook een oplossing voor zelfstandigen die drie maanden ziek zijn over twee kwartalen gespreid. Door de gelijkstelling per maand te berekenen en niet langer per kwartaal, vallen zij niet langer uit de boot. “Nu adviseren artsen een zelfstandige soms om een noodzakelijke operatie uit te stellen of om het werk pas na enkele weken te hervatten. Met dit voorstel staat de overheid hun verzorging of de terugkeer in hun zaak niet langer in de weg”, besluit Janssen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is