Vlaamse regering keurt nieuwe afspraken goed over de restauratie en herbestemming van be-MINE

Door Werner Janssen op 11 december 2015, over deze onderwerpen: Beringen

Op voorstel van minister-president Geert Bourgeois, tevens Onroerend Erfgoed, keurt de Vlaamse regering nieuwe afspraken goed over de restauratie en herbestemming van de be-MINE site in Beringen. Op die manier wordt een doorbraak gerealiseerd in het be-MINEdossier.

 

 

 

Be-MINE is geen nieuw project : het maakte deel uit van de eerdere beslissingen van de Vlaamse regering met name de geselecteerde STAP-projecten (2002), de beslissing inzake het Limburgplan (2005) en de beslissing inzake de uitvoering van de Kaderbeslissing door Lisom (2006). De Vlaamse regering keurde tenslotte op 29 mei 2009 de protocolovereenkomst goed voor de meerjarenplanning van de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen in het kader van het project Mijn-wereld.

Het project behelst de ontwikkeling van het 32 hectaren groot mijnterrein. Het betreft een geïntegreerd residentieel, cultureel, recreatief en retail project.

Binnen het Strategisch actieprogramma Limburg (SALK) werden nieuwe afspraken gemaakt betreffende de invulling van de site en de betoelaging ervan. Dit nieuw afsprakenkader werd vandaag als addendum aan de initiële protocolovereenkomst goedgekeurd.

"Deze aanpassing gebeurt in functie van de gewijzigde invulling en fasering van de verschillende deelprojecten voor de periode 2015-2020 en zorgt ervoor dat de erfgoedwaarden van de beschermde mijnsite van Beringen behouden blijven en de restauratie versneld wordt aangepakt."

Voor de restauratie, die in 2020 voltooid zal zijn, wordt 20 miljoen uitgetrokken. De stad Beringen zelf zal 3 miljoen uittrekken.

Onze lokale N-VA afdeling is zeer blij met de voorziene subsidies die naar Beringen komen aldus  Werner Janssen (Kamerlid en fractieleider voor N-VA in de gemeenteraad). Na heel wat nieuwbouwprojecten op de mijnsite -waar wij bij bepaalde projecten onze bedenkingen hebben- komt nu het erfgoed aan de beurt. Eindelijk kan nu begonnen worden om deze unieke mijnsite in Europa terug in zijn glorie te herstellen.Onze verkozen Beringse N-VA parlementsleden Grete Remen en Werner Janssen zullen in Brussel blijven drukken op dossiers die voor Beringen belangrijk zijn.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is