Nieuwe wet maakt uitkering na faillissement ruimer toepasbaar

Door Werner Janssen op 7 december 2016, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen
Nieuwe wet op uitkering na faillissement

“Het is goed dat ook zelfstandigen een vangnet hebben voor wanneer het misgaat”, vindt Kamerlid Werner Janssen. Daarom heeft hij in de Kamercommissie Bedrijfsleven mee een wetsontwerp goedgekeurd dat het mogelijk maakt dat zelfstandigen een in de tijd beperkte uitkering genieten, indien zij failliet gaan of hun zaak moeten stopzetten wegens economische moeilijkheden.

Een vangnet voor zelfstandigen kwam er pas met een koninklijk besluit van 1996. Dat werd in de loop der jaren meermaals gewijzigd, zodat het stilaan onleesbaar was geworden. Dat KB wordt nu in een wet gegoten. Tegelijk wordt het beperkte toepassingsgebied ervan uitgebreid. Wanneer een zelfstandige failliet gaat, zijn zaak moet stopzetten wegens economische moeilijkheden of als gevolg van een natuurramp, dan kan hij vanaf volgend jaar aanspraak maken op het zogenoemde overbruggingsrecht. Dat houdt concreet in dat je in je loopbaan maximaal twaalf maanden een financiële uitkering kunt genieten en dat je gedurende vier kwartalen je sociale rechten behoudt, zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Vangnet én incentive

“Deze regeling komt tegemoet aan een terechte verzuchting van veel zelfstandigen”, besluit Janssen. “Tegelijk hopen we dat ze ook meer mensen over de streep kan trekken om ondernemer te worden. Zij zijn immers een belangrijke motor van onze welvaart.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is