Naturalisatie, gunst of recht?

Door Werner Janssen op 10 december 2014, over deze onderwerpen: Naturalisaties

In september 2014 werd ik aangeduid als een van de 17 leden van de Commissie voor Naturalisaties. Klaarblijkelijk zijn er nog meer dan 36000 naturalisatieaanvragen via de oude wetgeving lopende. Daarvan waren er half september meer dan 5000 klaar om behandeld te worden door de commissie.

De commissie bestaat uit 17 leden en deze wordt dan onderverdeeld in 6 kamers van 3 leden waarbij de voorzitster van deze commissie in 2 kamers zetelt. Er mag nooit meer dan 1 lid per partij per kamer zetelen en er moet ook telkens minstens 1 lid per taalgroep in elke kamer vertegenwoordigd zijn. Elk lid krijgt zowel Nederlandstalige als Franstalige dossiers te verwerken.

De leden kregen de opdracht om elk een 300-tal dossiers te behandelen voor 6 oktober 2014. Elk dossier werd voorbereid door de bevoegde diensten. Elk parlementslid kan autonoom over zijn 300 dossiers beslissen. Je kan gunstig adviseren, verdagen of verwerpen. Indien je akkoord bent met het voorgestelde besluit van de dienstdoende ambtenaar dan is het dossier afgehandeld. Heb je een afwijkende mening dan worden deze dossiers aan de kant gelegd. De 2 andere leden uit je kamer moeten deze betwistte dossiers dan nakijken. Indien zij akkoord zijn met het besluit van het parlementslid dan is het dossier afgehandeld. Indien zij een ander advies geven als het parlementslid dan komt deze kamer van 3 samen om het dossier te bespreken. Indien er alsnog een eensluidend advies wordt bekomen is het dossier afgehandeld, indien niet dan komt het dossier in de grote commissie van 17 Kamerleden waar uiteindelijk een meerderheid een beslissing zal nemen.

Ik zit in een kamer met iemand van de Spa en MR. Om een beslissing te nemen dienen wij ons aan de criteria te houden die reeds opgesteld en gebruikt werden in de vorige legislatuur. Je beslist hier of iemand de Belgische nationaliteit krijgt of niet. Uiteindelijk moet je er vanuit gaan dat de nationaliteit geven eigenlijk een “gunst” is. Blijkbaar hebben de meeste partijen nog niet begrepen wat dit woord wil zeggen. Er zitten zeker een aantal hiaten in de criteria. Zo is een degelijke motivatie of “werk” hebben geen voorwaarde om aan de criteria te voldoen. Wij zullen in januari 2015 een aantal voorstellen doen om de criteria te verstrengen en hopen dat een aantal partijen onze voorstellen zullen steunen.

Tussen het jaar 2000 en 2011 hebben 568574 mensen een paspoort gekregen. We mogen ons wel stilletjes aan afvragen hoeveel onze samenleving op maatschappelijk en economisch vlak nog aan kan. We mogen niet blind blijven dat sinds 2013 de wetgeving verstrengd werd en het aantal aanvragen sterk verminderd zijn. Wel moeten deze 36000 dossiers nog afgehandeld worden en mag dit niet een vrijgeleide zijn om deze positief te beantwoorden. Veel van deze dossiers zijn tussen de 2 en 10 jaar oud. Velen werden reeds meerdere malen het land uitgewezen en gaven daar geen gehoor aan. Ook zij werden bij de algemene regularisaties geregulariseerd waardoor een groot aantal mensen die hier eigenlijk al niet meer hadden mogen zijn toch de nationaliteit kunnen bekomen.

De toekenning van een nationaliteit mag geen automatisch recht zijn, maar moet altijd een gunst blijven. De nationaliteit mag nooit toegekend worden ten gevolge van het ontbreken van negatieve factoren, maar wel door de aanwezigheid van een oprechte en aantrekkelijke motivatie. Men moet de wil tonen om bijdragen te leveren en plichten op te nemen voor de gemeenschap waar ze toe willen behoren!

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is