N-VA Beringen krijgt bevestiging over grondige evaluatie strategische veiligheids- en preventieplannen

Door Werner Janssen op 11 mei 2017, over deze onderwerpen: Beringen

Er is een grondige evaluatie van de financiering van de strategische veiligheids- en preventieplannen aan de gang. Dat is het antwoord dat Werner Janssen, gemeenteraadslid voor N-VA in Beringen en federaal parlementslid, van minister van binnenlandse zaken Jan Jambon mocht ontvangen na een parlementaire vraag.

Strategische veiligheids- en preventieplannen (afgekort SVPP) zijn een instrument voor steden en gemeentes die aan bepaalde criteria voldoen om een veiligheids- en preventieplan op maat van de gemeente uit te werken. Hiertegenover staat een financiële toelage vanwege de federale overheid.

In maart van dit jaar deelde CD&V-schepen in Beringen Thomas Vints mee dat hij via een schrijven aan minister Jambon zou aandringen op een evaluatie van de toekenningscriteria voor deze budgetten. Deze evaluatie is echter al volop bezig.

“Na een bestudering van het KB van 29 november 2013 hebben wij inderdaad vastgesteld dat Beringen, net als bv. Heusden-Zolder en Maasmechelen, sterk ondergefinancierd worden in het kader van de strategische veiligheids- en preventieplannen. Er blijkt ook een opvallend verschil tussen het noorden en het zuiden van het land”, stelt Werner Janssen. “Ter illustratie, de gemeente Etalle in de provincie Luxemburg ontvangt een budget van € 48.896,91 voor haar 5.735 inwoners, terwijl Beringen met bijna 45.000 inwoners slechts € 42.396 verkrijgt.

De verdeelsleutels zijn jarenlang niet geëvalueerd, blijkt uit het antwoord van minister Jambon.

“Minister Jambon spreekt van een verdeling op basis van criteria die door zijn voorgangers werden gehanteerd en nooit werden aangepast. Deze worden nu geëvalueerd in samenhang met de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid”, aldus Janssen. “Wij dringen verder aan op meer transparantie van de verdeelsleutels en hebben hierover opnieuw een aantal vragen ingediend bij de minister.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is