IS HET DE TAAK VAN DE OVERHEID OM EEN SLACHTHUIS UIT TE BATEN EN TE BETALEN?

Door Werner Janssen op 20 augustus 2015, over deze onderwerpen: Beringen
slachthuis

Naar aanleiding van de beslissing van Minister Weyts om op tijdelijke slachtvloeren onverdoofd slachten te verbieden besliste het schepencollege van Beringen in samenspraak met 8 omliggende gemeenten een slachthuis in eigen beheer uit te baten  in de voormalige hal van Vangansewinkel. De kosten zullen verdeeld worden onder de gemeenten in ordergrootte van het aantal geslachte schapen in 2014.

Omtrent de werkelijke kosten tasten alle gemeentes nog in het duister aldus N-VA fractieleider Werner Janssen. Er wordt een schatting gemaakt van om en bij de 70.000€. Doch in deze berekening zijn een heel deel kosten niet inbegrepen. Een  heel aantal kosten worden ergens anders in het budget weggestoken. Het consultingbureau dat in het kader van dit dossier werkzaamheden uitvoert kost ongeveer 14.000€, de werkuren van het eigen personeel worden nergens verrekend, inzet van ongeveer 100 medewerkers per dag aan 300€ per medewerker is 30.000€, onkosten aan FAVV en dierenartsen worden nergens vermeld, containers voor slachtafval 16.000€, enz.  Mogelijks moet het plafond vernieuwd worden wat nog een serieuze meerprijs met zich meebrengt.  Indien de offerdag voor de verschillende gemeenschappen op een andere dag wordt bepaald moet men de kost voor medewerkers, FAVV, dierenartsen, containers nog eens verdubbelen.

Het FAVV moet de goedkeuring geven of het slachthuis aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Deze goedkeuring werd nog steeds niet bekomen maar toch zijn de werken reeds gestart. Het budget dat de stad had voorzien voldeed niet. Hiervoor moet er een budgetwijziging op de gemeenteraad gestemd worden. Zeer merkwaardig dat deze budgetwijziging zal voorgelegd worden op de gemeenteraad van oktober aangezien er in september reeds een gemeenteraad voorzien is. Ondertussen beroept de stad zich op artikel 157 van het gemeentedecreet om toch budgetten vrij te maken aangezien deze uitgaven onvoorzien zouden zijn. Volgens fractieleider Werner Janssen is dit ook niet juist. Men wist reeds van Mei 2015 dat dit er zat aan te komen. Men omzeilt bewust de wetten die er zijn. Men zet de hele gemeenteraad buiten spel en laten nadat alles gepasseerd is budgetten goedkeuren door hun eigen meerderheid. 

Volgens onze berekeningen zal de totale kostprijs dit jaar oplopen tussen 120.000 en 200.000€ waarvan Beringen 20% voor haar rekening dient te nemen. Ongezien dat men dit bedrag wil uitgeven aan het organiseren van "dierenleed" terwijl we gisteren nog mochten vernemen dat er geen 500€ subsidie kon uitgegeven worden aan monumentenzorg ter ondersteuning van Open Monumentendag. Als privé-initiatieven een slachthuis willen realiseren zijn we per definitie niet tegen, maar we zijn absoluut geen voorstander om middelen van het stad hiervoor uit te trekken!

(Internetgazet)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is