Federale overheid vergroent wagenpark

Door Werner Janssen op 4 januari 2018, over deze onderwerpen: Bijzondere commissie Klimaat en Duurzame Ontwikkeling, Gestelde vragen met antwoord

De federale overheidsdiensten vergroenen ook in 2018 hun wagenpark, dat blijkt uit de antwoorden die kamerlid Werner Janssen (N-VA) ontving op zijn vragen aan verschillende administraties.

“Een goede zaak", aldus het kamerlid, “in zake vergroening en duurzaamheid moet de overheid het goede voorbeeld geven.”

De nieuwe omzendbrief 307sexies verplicht de federale overheidsdiensten die meer dan 20 wagens hebben om hun wagenpark te vergroenen. Zo moet minstens 5% van de nieuwe wagens een elektrische, CNG of hybride aandrijving hebben en dient minstens 10% van deze wagens een ecoscore boven 75 te hebben.

“Uit de antwoorden van de verscheidene FOD’s blijkt een duidelijk intentie om het bestaande wagenpark in snel tempo te vergroenen. Hiermee geeft de federale overheid het goede voorbeeld. Via een verregaande vergroening van het nationale wagenpark kunnen we de luchtkwaliteit in ons land sterk verbeteren en de uitstoot van onder andere fijn stof terugdringen,” aldus Werner Janssen

Concreet zal de overheidsdienst Financiën bij de aankoop van nieuwe voertuigen voor 30,46% hybride, elektrisch of CNG kiezen. Een sterke vooruitgang ten aanzien van het huidige wagenpark waarbij op 285 voertuigen slechts 1 CNG, 3 elektrische en 1 hybride rond rijdt. Binnen de FOD Economie zijn op dit moment 13% van de voertuigen voorzien van alternatieve aandrijving. Bij de aankoop van nieuwe personenwagens voor dubbel gebruik (personen en goederen) kiest men resoluut voor alternatieve aandrijving. De FOD Economie zal enkel nog wagens aankopen die 100% elektrisch of CNG zijn.

Ook Binnenlandse Zaken maakt men zich sterk om binnen de budgettaire kaders en de noden van de dienst voor alternatieve aandrijving te kiezen om zo snel mogelijk het wagenpark te vergroenen. De FOD Mobiliteit beschikt nu al over een wagenpark dat reeds voldoet aan de normen, 13,95% van het park beschikt over een ecoscore boven de 75.

Tot slot verbindt ook BELSPO zich ertoe te zullen voldoen aan de doelstellingen van de Omzendbrief, hoewel zij met een wagenpark van 8 voertuigen formeel niet binnen het toepassingsgebied vallen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is