Bevoegdheden e-commerce voor 90% federaal

Door Werner Janssen op 21 september 2015, over deze onderwerpen: Bedrijfsleven, Gestelde vragen, Gestelde vragen met antwoord, e-commerce
E-commerce

Laat duidelijk zijn. Ook wij delen de bezorgdheid van Bart van der Leenen over de e-commerce in ons land (zie deredactie.be). Maar waar gaat hij compleet de mist in: "De verantwoordelijkheid afschuiven op de verkeerde mensen, namelijk de Vlaamse overheid" 

Laat duidelijk zijn. Vlaanderen heeft een aantal hefbomen die ze kan gebruiken maar de bevoegdheden liggen voor 90% bij de federale overheid.

Een bedrijf dat z'n e-commerce activiteiten in Europa wil vestigen gaat niet over 1 nacht ijs. Ze zal de landen waar zich mogelijkheden voordoen prospecteren. Zo zijn er toch een aantal zaken heel belangrijk met betrekking tot de e-commerce. Is de wegeninfrastructuur en ontsluiting van het bedrijf optimaal? Hoe hoog is de loonkost in elk land waar het zich zou kunnen vestigen? Welke zijn de geldende arbeidswetgevingen in de betrokken landen? Welke investeringssteun kan een bedrijf in elk land ontvangen?

In de handel zijn de loonkosten in België tot 20% duurder dan de in ons omringende landen. Als het gaat over bedrijfsontsluiting en wegeninfrastructuur dan komen ook niet alle delen van ons land in aanmerking om zo'n e-commerce bedrijf neer te poten. In Nederland en Duitsland waar de meeste e-commerce bedrijven gelegen zijn is de arbeidswetgeving veel flexibeler dan in België. Men kan onder andere mensen flexibeler inzetten bij drukkere periodes en nachtarbeid is er wel toegelaten in tegenstelling tot in België. Blijkbaar hebben de ons omringende landen ook betere voorwaarden in de ondernemerssteun om deze bedrijven naar hun regio te halen.

Waar loopt het dan voornamelijk mis? Het eindeloos onderhandelen tussen de verschillende actoren zorgt er voor dat het nu reeds 5 over 12 is. Werkgevers, werknemers en overheid die maar niet tot een vergelijk kunnen komen. En laat duidelijk zijn. Daar zitten dus ook de ondernemers bij beste Bart!

Blijkbaar is een vergelijk vinden over arbeidsvoorwaarden en nachtarbeid niet zo evident en zijn holle slogans ook niet uit den boze. De grote roep van de vakbonden: "het moeten kwaliteitsvolle jobs zijn" is er zo één van. Maar wat voor hen nu een kwaliteitsvolle job is heb ik nog nergens kunnen vernemen. Ondertussen kwamen er in de ons omringende landen 30000 jobs bij in de e-commerce. Zijn dit dan "kwaliteitsarme" jobs.

In deze bedrijfstak verliezen we jobs (reeds 8000), verliezen we inkomsten (2,4 miljard€), creëren we geen nieuwe jobs (in onze buurlanden kwamen er 30000 bij) en creëren we geen inkomsten (die gaan wel naar de buurlanden). Dit is dus meer dan een dubbel verlies in een markt die draait om ongeveer 5,6 miljard euro in 2018!

Gelukkig zijn er nog enkelingen, zoals Wouter Torfs die zijn e-commerce activiteiten in België wil behouden. Hij wacht geduldig af tot er eindelijk een akkoord zal zijn vermoedelijk tegen 31 december 2015 maar hopeloos te laat. Bedrijven die zich reeds met een nieuwe vestiging op andere plaatsen verankerd hebben blijven waar ze zijn. 

Werner Janssen
Kamerlid N-VA.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is